Hoe lang is een Zagazoe! product houdbaar?

Op de verpakking geeft de houdbaarheidsdatum aan tot wanneer het product houdbaar is, indien het in de aankoopverpakking wordt bewaard. Wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken zal de kwaliteit van het product langzaam achteruit gaan. De snelheid waarmee dit gebeurt is mede afhankelijk van de omstandigheden waaronder het product bewaard wordt.

Dutch