Privacy Policy

Deze website is eigendom van

4_Retail BVBA
L. Dumortierstraat 190, bus 4
2540 Hove

België

De door u verstrekte persoonlijke gegevens en informatie worden vrijwillig gegeven en worden enkel gebruikt om uw aanvragen of deelname aan acties te beantwoorden. U hebt ten alle tijden het recht op inzage, verbetering of verwijdering van deze gegevens, door schriftelijk contact op te nemen met 4_Retail BVBA.

4_Retail verbindt zich ertoe de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van personengegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 te respecteren.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en de eigendomsrechten behoren toe aan 4_Retail BVBA